Numeracja ścieżek audio według rozdziałów

Ze względu na dużą liczbę ścieżek audio oraz łączną długość wszystkich nagrań zostały one zapisane na załączonej płycie CD w popularnym formacie MP3. Większość odtwarzaczy wyprodukowanych po 2007 roku posiada możliwość odtwarzania nagrań zapisanych w tym formacie, przy czym należy zwrócić uwagę na możliwości wyświetlacza odnośnie numeracji ścieżek.

W przypadku gdy odtwarzacz odczytuje pełną nazwę poszczególnych  ścieżek nie ma problemu, gdyż wtedy numeracja pokrywa się z tą podaną w podręczniku.

 

Możliwa jest jednak sytuacja, że dany odtwarzacz odczytuje numer albumu/rozdziału jako część nazwy ścieżki i zaczyna „mieszać” nagrania z różnych rozdziałów.

Aby wam pomóc podajemy poniżej numerację ścieżek w podziale na rozdziały. Aby wybrać żądaną ścieżkę należy wybrać na odtwarzaczy najpierw numer albumu, który pokrywa się z numerem rozdziału (od 1 do 12) a następnie numer nagrania zgodnie z poniższym wykazem.

Pobierz wykaz numeracji ścieżek.

NAGRANIA I ZESZYT ĆWICZEŃZALOGUJ